Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Lubimy wspominać, rozpamiętywać, dzielić włos na czworo. „Dlaczego mi się to przytrafiło?” Po prostu przytrafiło, ch*j wie dlaczego, tego nie zmienisz. „Co pomyślą o mnie inni?” Inni o tobie nie myślą.
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viafreeway freeway
1602 db45 500
Reposted fromhepi hepi viablubra blubra
Reposted fromKara1969 Kara1969 viaoll oll
5968 2588
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viapatidaga patidaga
6662 d552 500
dla takich jest specjalne miejsce w piekle
Reposted fromZircon Zircon viashillenya shillenya

Rachunek sumienia

Budzę się rano…

mówię…
jak celnik Zacheusz będę rozdawać,
jak Szymon będę nosić krzyże innych,
jak Weronika będę ocierać twarze,
jak Szczepan dam się kamienować,
jak Jezus na krzyżu będę przebaczać,
jak Franciszek będę kochać.

Wieczorem
spoglądam w lustro…
widzę…
Adama, który dopiero co zjadł owoc,
Kaina, który dopiero co zabił,
Judasza, który dopiero co zdradził,
Piotra, który dopiero co się zaparł,
Piłata, który dopiero co obmył ręce,

I zasypiam
na mokrej od łez
poduszce.

A w nocy
przychodzi Jezus i pyta:
MIŁUJESZ MNIE?

(modlitwa – wiersz, znaleziona po śmierci w brewiarzu śp. + Abp Józefa Życińskiego)

Biada ludziom religijnym, którzy nie znają innego świata niż ten, w którym żyją, i nie mają nic do nauczenia się od ludzi, z którymi rozmawiają.
— Anthony de Mello SJ
Reposted bySkydelanmodalnapikkumyyunknown6Limysoul
1347 c38d 500
Reposted fromangelene13 angelene13 viamissattitude missattitude
8757 fc76
Reposted fromtfu tfu vialexxie lexxie
7235 50de
Reposted frompierdolony pierdolony viapirania pirania
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viaDaisy88 Daisy88

Spróbuj opiewać okaleczony świat.
Pamiętaj o długich dniach czerwca
i o poziomkach, kroplach wina rosé.
O pokrzywach, które metodycznie zarastały
opuszczone domostwa wygnanych.
Musisz opiewać okaleczony świat.
Patrzyłeś na eleganckie jachty i okręty;
jeden z nich miał przed sobą długą podróż,
na inny czekała tylko słona nicość.
Widziałeś uchodźców, którzy szli donikąd ,
słyszałeś oprawców, którzy radośnie śpiewali.
Powinieneś opiewać okaleczony świat.
Pamiętaj o chwilach, kiedy byliście razem
w białym pokoju i firanka poruszyła się.
Wróć myślą do koncertu, kiedy wybuchła muzyka.
Jesienią zbierałeś żołędzie w parku
a liście wirowały nad bliznami ziemi.
Opiewaj okaleczony świat
i szare piórko, zgubione przez drozda,
i delikatne światło, które błądzi i znika
i powraca.

— ADAM ZAGAJEWSKI, *** (Spróbuj opiewać okaleczony świat)
7416 df69 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadudku dudku
1951 d726
Reposted fromschrodingersdog schrodingersdog viaikari ikari
5775 2f47 500
Reposted fromtfu tfu
3472 adfb 500
Reposted fromkaiee kaiee viaciarka ciarka
5984 d75c 500
„Zdrowa miłość do samego siebie oznacza, że nie czujemy przymusu, aby tłumaczyć się przed sobą lub innymi, dlaczego jedziemy na wakacje, dlaczego śpimy dłużej, dlaczego kupujemy sobie nowe buty, dlaczego rozpieszczamy siebie od czasu do czasu. Czujemy się komfortowo robiąc rzeczy, które dodają wartości i piękna do naszego życia.”
— Andrew Matthews
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viakulkacurly kulkacurly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl